tuong cay - tranh cay (5)

NGHỆ THUẬT VẼ TRANH TỪ CÂY XANH

Sẽ không còn đơn giản chỉ là những bức tranh mỹ thuật hoặc những giò lan đơn điệu. Mảng tường giờ đây được trang trí bở bức trang cây tự nhiên và sống động. Nó cho thấy khi mức sống ngày càng phát triển thì luôn có những nhu cầu mới rộng cửa cho những người có ý tưởng độc đáo.

Những tác phẩm nghệ thuật  độc đáo với các họa tiết màu sắc từ cây xanh được trang trí trong nội thất này rất thu hút bởi sự lạ và đẹp của nó.

BENGALURU PUNE Guest house at Pune tuong cay - tranh cay (9) tuong cay - tranh cay (8) tuong cay - tranh cay (7) tuong cay - tranh cay (6) tuong cay - tranh cay (5) tuong cay - tranh cay (4) tuong cay - tranh cay (3) tuong cay - tranh cay (2) tuong cay - tranh cay (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>