Ssru.ac.th กับประเทศไทย สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาม.ปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ ssru.ac.th https://ssru.ac.th Click Here มหาวิทยาลัย MAR 23 2020 Content by

เรียนภาคสมทบ กับประเทศไทย ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ มัธยม6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ ราชภัฏ https://ssru.ac.th Click Here สวนสุนันทา MAR 30 2563 Content by

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2020 https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

” มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “

สำหรับน้องๆที่เรียนจบมัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 แล้วอยากหามหาวิทยาลัยดีๆศึกษาต่อ …

อ่านต่อ →